Тиквешко езеро

Тиквешкото езеро се наоѓа на реката Црна Река, на 12 километри југо-западно од Кавадарци, односно 3 километри на југ од селото Возарци. Езерото е конструирано во 1968 година со поделба на речното кањон со брана висока 104 метри, изработено од глинеста есенција и во должина од 338 метри. Окупира територија од 14 квадратни километри и е долга 29 км. Вкупната бруто-површина на езерото е 475 милиони m3 вода.

Водата од Тиквешкото Езеро се користи за наводнување и производство на електрична енергија. Наводнувањето се врши преку хидросистемот „Тиквеш“, а во близина на браната се наоѓа и електраната „Тиквеш“. Наводнувањето од езерото Тиквеш овозможи најсушната област во целата земја да се претвори во зелена оаза со огромни насади на винова лоза и овошни дрвја.

Во случај на зголемен водопад, нивото на езерото се зголемува и може да резултира со одлив и многу често во поплавување на викендите куќи што се наоѓаат близу. Зголемената количина на вода во текот на летото се влева во реката Вардар, со цел да се избегне еколошката катастрофа на фауната како резултат на пониското ниво на водата. Езерото изобилува со голема разновидност на риби, особено кај сом, што може да биде долго над 2 метри.

Извор: Истражи ја Македонија

Recent Posts

Манастир “Св. Јован Бигорски”
20/08/2019
 Галичник – планинско село
06/06/2016