Day

август 20, 2019
Свети Јован Бигорски е манастир од 19 век кој стои на падините на Дебарската планина. Бистра, над бреговите на реката Радика. Иако беше релативно нов, Свети Јован беше изграден врз остатоци од постара црква, датирана од 1021 година. Изграден на стрмна падина опкружена со густо дрво и карпести ридови, Свети Јован потсетува на карпите врвни...
Read More