Сите тури

Best Seller

Најубавиот поглед кон Охридско езеро

1 ден
Availability : Цела година
Охрид
Охрид
Min Age : 12+
Max People : 25
0

Крушевско наследство

1 ден
Availability : Цела година
Крушево
Крушево
Min Age : 12+
Max People : 25
0

Ледена прошетка – Вевчани и Вевчанско езеро

1 ден
Availability : Мај 01’ - Октомври 01’
Вевчани
Вевчани
Min Age : 16+
Max People : 25
0

Планинарење по Шара

1 ден
Availability : Мај 01’ - Октомври 01’
Тетово
Тетово
Min Age : 16+
Max People : 25
0

Срцето на регион Река: Битуше, езеро Локув и водопад Дуф

1 ден
Availability : Цела година
Маврови Анови
Маврови Анови
Min Age : 12+
Max People : 25
0

Двата мијачки бисери (Лазарополе, Гари)

1 ден
Availability : Мај 01 - Октомври 01
Маврови Анови
Маврови Анови
Min Age : 16+
Max People : 25
0
Best Seller

Вкусот на природата – Галичник, Јанче и Манастир Св. Јован Бигорски

1 ден
Availability : Мај 01’ - Октомври 01’
Маврови Анови
Маврови Анови
Min Age : 16+
Max People : 25
0

Мариово: Живот пред еден век – Градешница, Старавина и Зовиќ

1 ден
Availability : Мај 01’ - Октомври 01’
Битола
Битола
Min Age : 12+
Max People : 25
0

Дом на видрите – Белчишко блато

1 ден
Availability : Цела година
Охрид
Охрид
Min Age : 12+
Max People : 25
0

Приказната за Богомилите и водопад Бабуна

1 ден
Availability : Мај 01’ - Октомври 01’
Велес
Велес
Min Age : 16+
Max People : 25
0

Мистерија и историја: Зрзе, Пешна и Девини кули

1 ден
Availability : Цела година
Прилеп
Прилеп
Min Age : 12+
Max People : 25
0
Best Seller

Патот на виното – Тиквешко езеро, семејна винарија, манастир Полог

1 ден
Availability : Мај 01’ - Октомври 01’
Кавадарци
Кавадарци
Min Age : 12+
Max People : 8
0