Day

јуни 6, 2016
Тиквешкото езеро се наоѓа на реката Црна Река, на 12 километри југо-западно од Кавадарци, односно 3 километри на југ од селото Возарци. Езерото е конструирано во 1968 година со поделба на речното кањон со брана висока 104 метри, изработено од глинеста есенција и во должина од 338 метри. Окупира територија од 14 квадратни километри и...
Read More
Галичник е планинско село во Република Македонија и заедно со Лазарополе е едно од двете најголеми и најстари села Мијак во регионот. Галичник добро ја сочувал традиционалната архитектура, вклучувајќи амфитеатар на селскиот плоштад, и е познат по своите околни села и природен резерват. Луѓето од Галичник и северозападна Македонија го ценат локалното жолто сирење (Кашкавал)...
Read More