Category

Блог

Свети Јован Бигорски е манастир од 19 век кој стои на падините на Дебарската планина. Бистра, над бреговите на реката Радика. Иако беше релативно нов, Свети Јован беше изграден врз остатоци од постара црква, датирана од 1021 година. Изграден на стрмна падина опкружена со густо дрво и карпести ридови, Свети Јован потсетува на карпите врвни...
Read More
Тиквешкото езеро се наоѓа на реката Црна Река, на 12 километри југо-западно од Кавадарци, односно 3 километри на југ од селото Возарци. Езерото е конструирано во 1968 година со поделба на речното кањон со брана висока 104 метри, изработено од глинеста есенција и во должина од 338 метри. Окупира територија од 14 квадратни километри и...
Read More
Галичник е планинско село во Република Македонија и заедно со Лазарополе е едно од двете најголеми и најстари села Мијак во регионот. Галичник добро ја сочувал традиционалната архитектура, вклучувајќи амфитеатар на селскиот плоштад, и е познат по своите околни села и природен резерват. Луѓето од Галичник и северозападна Македонија го ценат локалното жолто сирење (Кашкавал)...
Read More